• Deelnemer in het pilot project waarbij KDC (Kinderdagcentrum)-kinderen met een ontwikkelingsniveau beneden en rondom de 24 maanden binnen het Speciaal Onderwijs (ZML te Damwoude) zijn geplaatst (lees meer...). Van hieruit lid geweest van de landelijke werkgroep van de Wegbereiders deskundigheidsprofielen ZML-KDC;
  • Renovatietraject geleid van het KDC(Kinderdagcentrum) It Kampke te Leeuwarden;
  • Ontwikkelen en uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek voor ouders met een kind dat een KDC bezoekt;
  • Medebedenker en eindverantwoordelijke voor het computerproject Kencom(lees meer...) , een project om het computergebruik voor EMG-kinderen te bevorderen,eindresultaat is nu Acticomm (www.acticomm.nl) van Stichting Talant;
  • Dagopvangproject voor visueel gehandicapte kinderen gestart i.s.m. VISIO;
  • Invoering begeleidingsplannen o.g.v. de methodiek Vlaskamp;
  • Professionalisering pleegzorg aan kinderen met een verstandelijke beperking;
  • Initiator en uitvoerder van een woonproject i.s.m. de woningbouwvereniging;
  • Een sponsoractie i.s.m. studenten opgezet en uitgevoerd t.b.v. een sportclub voor mensen met een lichamelijke beperking;
  • Politiek actief geweest op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Terug