• oktober 2013 - april 2015: oprichter en initiator project Onbeperkt Europa in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018.
 • januari 2013 – augustus 2013: zeiltocht Oostzee, na eerst een complete renovatie van mijn zeilcatamaran, medio mei vetrokken richting de Oostzee. Een geweldige tocht.
 • Van oktober 2012 tot januari 2013: locatiemanager a.i. voor 2 woonlocaties bij een grote VG-organisatie in het Noorden . Voor de ene locatie(14 bewoners) was het op de winkel passen, aandacht geven aan de werkvloer en het initieren van een kleine gebouwsuitbreiding. De andere locatie(24 bewoners) vroeg aandacht i.v.m. het splitsen van een team, de financiën en het geven en ontvangen van feedback.
 • Op 1 maart 2012 tot 1 september 2012 bij een grote VG-organisatie in het Noorden in opdracht als locatiemanager. Het betreft een overbrugging, waarbij het op peil houden van de goed draaiende locatie het doel is. De tevredenheid van cliënten, personeel en belangenbehartigers is zeker behouden. De overbrugging naar de nieuwe manager is geruisloos verlopen.
 • Van juli 2011 tot februari 2012, als locatiemanager a.i. voor een grote VG-organisatie in het Noorden een locatie wonen en een locatie dagbesteding aangestuurd. De voorganger had de locaties weer in opbouw. De opdracht was om deze opbouw te bestendigen en uit te bouwen, in afwachting van een nieuwe passende locatiemanager. Het verder uitbouwen is gelukt: laag ziekteverzuim is behouden, inhoudelijk zijn verdere stappen gezet, het bestaande vertrouwen is uitgebouwd, de financiën zijn gewaarborgd en belangenbehartigers en cliënten zijn tevreden gebleven.
 • Een overbruggingsopdracht van oktober 2010 tot mei 2011 betreffende de aansturing van 4 woonlocaties van een grote VG-organisatie in het westen van het land. Buiten de overbrugging is de vraag om een analyse van de 4 locaties te maken met daarbij een advies m.b.t. verbeteringen.
 • In november 2010 organisator van een brainstormsessie georganiseerd over kleinschalige locaties. Aandachtspunten waren: past kleinschaligheid binnen een groot zorgconcern, welke organisatievorm past bij kleinschaligheid en welke randvoorwaarden zijn van belang.
 • Van november 2009 tot oktober 2010 in opdracht als locatiemanager a.i. bij een grote VG-zorginstelling in het Zuiden Het betreft drie woonvomen, die ontstaan zijn uit ouderinitiatieven. Per locatie is de opdracht verschillend. Bij één locatie betreft het een overbrugging. De twee andere locaties hebben een inhoudelijke impuls in relatie tot de financiering nodig. Terwijl bij één van deze twee locaties, ook de tevredenheid van de ouders c.q. belangenbehartigers een impuls moet krijgen die past bij hun wensen. Dit laatste leidt uiteindelijk tot een overname door een collega-organisatie.
 • Een groot verhaal over de kleine circusfamilie Mouww: een muzikale theater voorstelling die de wereld op zijn kop zet. Een samenspel van acteurs met en zonder een beperking. Als voorzitter van de Stichting CKW heb ik me hier van het begin tot het eind met hart en ziel voor ingezet.
 • Overbruggingsopdracht bij een St Maatschappelijke Werk als teamleider van 27 professionals verdeeld over 2 teams, bijdrage geleverd aan HKZ-certificering, anticiperende attitude bevorderd t.a.v. WMO, start en inzet Vroeghulp c.q. Huiselijk Geweld mede ondersteund en eigen kracht team bewust gemaakt.
 • Als teamleider a.i bij een MEE organisatie in het Oosten van 17 professionals de samenwerking binnen het team bevorderd, is sturen op eigen verantwoordelijkheden herkenbaar en is er een positief, professioneel en constructief werkklimaat ontwikkeld. Tevens is de interne en externe communicatie verbeterd. Ook zijn collega teamleiders inventiever en creatiever gaan kijken naar hun rol. Daarnaast een cruciale rol gespeeld in kader HKZ-certificering (ontwikkeling HKZ-proof rapportagesysteem: het MEE-plan);
 • Tijdelijk als ondersteuner van directie en teams actief t.b.v. invoering ZZP, automatisering, BHV, ontwikkeling werkplansystematiek voor een verzorgingshuis voor ouderen te Scheveningen;
 • In loondienst als hoofd KDC a.i. Na interventies op het gebied van personeel, financiën, gebouw en inhoud zijn  'KDC (Kinderdagcentrum) Us Greide en Heidewoud  te Heerenveen, na 2,5 jaar, locaties waar weer met perspectief gewerkt wordt. Toen tevens medeverantwoordelijk voor een project waarbij 7 kinderen in de tienerleeftijd met een ontwikkelingsniveau beneden of rondom de 24 maanden op een ROC geplaatst  zijn. Ook actief bij het opzetten, ontwikkelen en uitwerken van de thuisondersteuning in de regio Heerenveen. Een tussenschoolse opvang voor basisschoolleerlingen in het Centrum Kind en Gezin te Heerenveen geïnitieerd. Een aanzet geven tot renovatie en nieuwbouw van 2 gebouwen. En het sterk verbeteren van de zorg en dienstverlening aan kinderen met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag.
Terug