Susanne Bruijnzeel, gedragskundige Philadelphia regio Noord(2012): Ik vind het een uitdaging om met je samen te werken. Ik vind het fijn samenwerken omdat je enerzijds taakgericht bent en anderzijds openstaat voor de dialoog. Bovenal ben je gewoon Henk die prikkelende opmerkingen of meningen ventileert. Je brengt veel levendigheid met je mee!

Alex Booi, controller Philadelphia regio Noord(2012): Het afgelopen halfjaar is Henk op een locatie van Philadelphia werkzaam geweest als locatiemanager. In deze periode heb ik Henk leren kennen als iemand die, door zijn brede ervaring en kennis van automatisering, zich snel zaken eigen maakt. Ook heeft hij een verfrissende kijk op zaken waardoor idereen weer even wakker wordt geschud. Zorg voor cliënten en personeel maken hem tot een persoon die bij uitstek geschikt is om veranderingen door te voeren. Ondanks dat alles blijft hij toch gewoon een nuchtere Fries! Henk het was zeer prettig samenwerken.

Joost Borgsteede, P&O functionaris, Philadelphia regio West: Vorig jaar(2011) heeft Henk Deinema bij ons in de regio een aantal maanden de functie van locatiemanager a.i. vervuld. Ik heb Henk leren kennen als betrokken en methodisch werkende manager die goed in staat is om zowel hoofd- als bijzaak zorgvuldig te benaderen. Hij is gestructureerd te werk gegaan met een aantal opdrachten die hij naar tevredenheid heeft vervuld. Hiermee heeft hij bijgedragen aan verbetering op de locaties en een soepele overdracht naar de managers die na hem op de locaties zijn begonnen.

Familie P, ouders van Steven(2010): Namens Steven hartstikke bedankt voor jouw tomeloze inzet om van de Regenboog een mooie geoliede machine te maken. Helaas was het al te laat, er was van beide kanten te veel gebeurd en ik denk dat de overname de enige juiste oplossing was voor de kinderen.

Trudy Borst, begeleider St Philadelphia(2010): Ik wil je hartelijk bedanken voor jouw inzet. Ik heb je ervaren als een prettige manager die alles goed in de gaten heeft en houdt, zonder dat je het gevoel geeft er bovenop te zitten. Dat is prettig. Ook je positiviteit naar ons als team heeft ons goed gedaan.

Yda Hoekstra, teamleider Maatschappelijk werk NWT (2009): Na 1,5 maand in mijn nieuwe functie als teamleider maatschappelijk werk, kijk ik terug op de start en de overdracht van Henk Deinema. Henk heeft in 3 maanden het team bewust gemaakt van het samenspel binnen een organisatie en de wisselwerking tussen team, teamleider en bestuurder. Daarnaast heeft hij een administratieve basisstructuur aangelegd met een scheiding tussen algemene en medewerkergebonden informatie. Er kwam een overzichtelijk dashboard (in excel) waar uren en productiviteit op één A4 bijgehouden kunnen worden en waar ik dankbaar gebruik van maak. In 2 gesprekken kon Henk goed aangeven hoe mijn werkzaamheden eruit gingen zien, waar prioriteiten lagen en wat er speelde binnen de teams en de organisatie. Ook had Henk ter ondersteuning een overdacht geschreven die methodisch opgebouwd was en waar ik verdiepingsvragen over kon stellen. Het was een prima basis voor mijn verdere inwerkprogramma en het was prettig om in een opgeruimd geheel te starten.

Dick Ekkel, teamleider MEE-Twente(2008): Op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau kan Henk Deinema zaken afstemmen. Hij kent een rechtstreekse benadering en handelt directief zonder daarbij "over de ander heen te lopen". Kort en bondig kan hij aangeven waar het op staat. Communicatief is hij sterk en kan grote veranderingen c.q. problemen op een eenvoudige wijze "klein" wegzetten. Henk Deinema gebruikt zijn humor op de juiste momenten. Vanuit een positieve grondhouding ziet hij een probleem als uitdaging. Hij bezit naast zijn prima persoonlijkheidsprofiel over de juiste kernkwaliteiten die passen bij een interim manager.

Petra Vriend, consulent MEE Twente (2008): Ik heb Henk ervaren als een doortastende en vernieuwende teamleider a.i.. Zijn persoonlijkheid en werkhouding wekken enthousiasme op en de bereidheid om als team flink aan de slag te gaan. Ik heb Henk verder ervaren als een gezellige, humorvolle en open persoon in de omgang. Hij is een aanwinst geweest voor de organisatie, jammer voor ons dat hij interim is en weer verder gaat op zoek naar de volgende uitdaging.

Rob Wielink, manager Talant, Kind en Gezin(2007): Henk Deinema zet mensen op een enthousiaste, vernieuwende en eigen wijze aan tot denken en actie. Vanuit een grote betrokkenheid, deskundigheid en actieradius stuurt Henk op vernieuwing en verandering. Henk maakt zich ingewikkelde vraagstukken snel eigen en weet vervolgens tot meerdere oplossingsrichtingen te komen.

Kirsten Munsterman, orthopedagoog bureau de Geeter Munsterman(2007):   ...Voor mij is hij een van de weinigen waarmee een pittige discussie mogelijk is zonder dat dat van invloed is op de relatie...

Petra Poppes, orthopedagoog Talant Kind en Gezin(2007):   Henk Deinema heeft het vermogen dingen te bekijken zowel vanuit het oogpunt van een ander als dat van hemzelf. Hij staat voor de vernieuwing die hij in wil zetten, maar schuwt nooit de discussie hierover. Hij stuurt vanuit een grote inhoudelijke betrokkenheid en integriteit. Vanuit die betrokkenheid is hij in staat mensen te enthousiasmeren en te ondersteunen tijdens een veranderingsproces. Hierbij sluit hij aan bij de competenties die mensen hebben en maakt hij het hen mogelijk hier verder in te groeien.

Jan Bal, begeleider Talant, Kind en Gezin(2006):   …een tomeloze inzet, socialisme, daadkracht, humor, meelevendheid en inventiviteit…