Komen tot een perspectief van resultaat, efficiëntie en kwaliteit is een voorname drijfveer als leidinggevende en motivator. Respect, vertrouwen en een ontspannen sfeer zijn daarbij belangrijk.
Henk Deinema werkt graag met uitdagingen en dus ook met risico's, waarbij hij de realiteit niet uit het oog verliest. Verantwoordelijkheid nemen, geven en delen horen daarbij. Zijn sociale betrokkenheid maakt dat hij zich thuis voelt binnen zorg, welzijn en speciaal onderwijs. Integratie en inclusie zijn begrippen die hem aanspreken.
Het is voor hem een uitdaging om hierin te zoeken naar de grenzen en de balans. Zijn visie is dat de menselijke maat het resultaat bepaalt! Organisaties in de non-profit sector dienen in meerdere mate resultaatgericht te gaan werken door de concurrentie, schaalvergroting en privatisering. De balans tussen resultaat en de menselijke maat is daarbij van evident belang.
Henk Deinema zet graag zijn werk- en levenservaring, gekoppeld aan zijn persoonlijke vaardigheden, energie en ambitie in, ten dienste van organisaties binnen: de zorg, het welzijn en het onderwijs.