Competentie is voor Henk Deinema een geïntegreerd geheel van vaardigheden, ervaring, kennis, inzicht en attitudes. Het is het vermogen om beroepstaken die essentieel zijn voor een functie/rol adequaat te verrichten.