Zorg- en dienstverlening
  • Talant: Een Friese VG-instelling en oud werkgever
  • Acticomm: Het vervolg Kencom-project(computergebruik meervoudig gehandicapten)
  • Duinrust: Ouderenzorg in Scheveningen
  • MEE-Twente: Ondersteuning voor mensen met een beperking.
  • Philadelphia: Een landelijke VG-instelling

Netwerk