Het aansturen, uitvoeren, ondersteunen, starten en afronden van projecten is naast het interim management de andere kernactiviteit van Deinema. Henk Deinema heeft ervaring als projectleider en als participant. Het Kencom-project (aangepast computergebruik,( lees meer) is hier een voorbeeld van en heeft een structureel vervolg gekregen, zie: Acticomm van Stichting Talant.
Andere projecten waarin Henk Deinema geparticipeerd heeft zijn het pilot-project van de Wegbereiders (
lees meer) en het Tussenin.nu project. Overeenkomst van deze projecten is, dat deze op het snijvlak van zorg en onderwijs zitten.
Bij het project van de Wegbereiders gaat het om de integratie met kinderen van het Zeer Moeilijk Lerend (ZML) onderwijs en bij Tussenin.nu gaat het om de integratie met leerlingen van een ROC.
Vanaf januari 2007 tot 2011 is hij actief in het bestuur van de Stichting Circus de Kleine Wereld als voorzitter en heeft aan de wieg gestaan van de muzikale theater voorstelling: Een groot verhaal over de kleine circusfamilie MOUWW. Een eenmalig stuk met professionele acteurs en mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking (
lees meer)
Sinds november 2013 bezig met het project
"Onbeperkt Europa". Een project waar mensen met een beperking een rol krijgen en nemen in Culturele hoofdstad Leeuwarden 2018. Lees ook de flyer. Of volg Onbeperkt Europa via Facebook.

Terug