Het interim management of tijdelijk leidinggeven vergt vaardigheden, ervaring en kennis. Op het vlak van leidinggeven op operationeel en tactisch niveau kan Henk Deinema als ervaren gezien worden. Met zijn drijfveren laat hij zien wat zijn rode draad is. Zijn competentie geeft het profiel aan. Terwijl uit het resultaat op te maken is met welk werkgebied hij bekend is.
Het interim management is de kernactiviteit van Deinema(werkwijze) Bij voorkeur is Henk Deinema 3 tot maximaal 4 dagen per week beschikbaar. De tariefstelling is afhankelijk van de duur, het type van de opdracht en de reis- en verblijfkosten. Overigens richt Henk Deinema zich niet alleen op Noord-Nederland
Henk Deinema maakt gebruik van mindmappen. Een uitermate handig systeem waarmee snel inzicht gegeven en verkregen kan worden. Het maakt bijvoorbeeld een overdracht voor een opvolger dan ook plezierig. Maar ook tijdens de opdracht is hij hiermee te volgen.
In zijn plan van aanpak beschrijft hij de opdracht, schetst een korte historie van waaruit een perspectief gedistilleerd wordt. Dit perspectief resulteert dan in een aantal hoofddoelen. Deze hoofdoelen zijn dan de ruggegraat van het activiteitenplan. In dit plan zijn de hoofddoelen uitgewerkt in haalbare werkdoelen.
Het netwerk van Deinema kent verschillende aanvullende dienstverleningen die lopen van personeelsbemiddeling, uitvoeren van trainingen en assessments , adviseurs in management en organisatieontwikkeling en mediation.


Terug