2014

Van rijk naar wijk

omooc-waarisdeoverheidvan-programma
Een helder, mooi en kort college over het domein zorg en welzijn. Jos van der Lans vertelt wat er vanaf 1942 gebeurd is en waarom een andere aanpak noodzakelijk is. Hij heeft het over de staatsgreep van de professionals die startte in de jaren 60. Door de decentralisatie per 1-1-2015 zal de professional zich in de leefwereld van de burger moeten manifesteren. De aansturing gaat dus van rijk naar wijk, een kanteling in denken, sturen en handelen.
Comments

Gulden, Euro, WMO

imgres
De verandering binnen zorg en welzijn kent overeenkomsten met de overgang van de gulden naar de euro. De plannen voor verandering waren in beide gevallen al jaren bekend. Over het algemeen werden ze positief en met nieuwsgierigheid ontvangen. Op vakantie gaan en dan niet je geld hoeven om te wisselen tegen vreemde valuta: een voordeel. In elk Europees land direct in de gaten hebben wat duur of goedkoop is, ook handig.
Voor de invoering van de WMO hoorde je dat het decentraal regelen en uitvoeren van zorg en welzijn een financiële en inhoudelijke verbetering kon zijn. Meer samenleven, samendoen en toegroeien naar een participerende samenleving, met daarbij de gemeente als regisseur, valt goed. Ook koning Willem Alexander refereert er in de troonrede aan. De plannenmakers vinden een gewillig oor bij het publiek. De zorg en welzijn sector zal namelijk beter en zelfs goedkoper worden, is de overtuiging. Nog een maand en dan zijn de gemeenten verantwoordelijk voor zorg en welzijn. Een hoop “uitdagingen” zijn er nog te gaan. Veel klanten weten nog niet waar ze aan toe zijn. Contracten zijn soms nog niet getekend en er vallen ontslagen. Er is nog veel onzekerheid.
Bij de omslag van gulden naar euro staan me nog identieke geluiden bij. Vaak hoorde je: “Wat nu 1 gulden waard is, kost dan 1 euro”. De zwartkijkers kregen een beetje gelijk, want er werd, collectief, een niet te verklaren verhoging van de prijs berekend. Het heeft de horeca bijvoorbeeld geen windeieren gelegd. Velen, en ook ik, bleven de euro terugrekenen naar de gulden. Ook werd gedacht dat de kleine landen de verliezers zouden zijn. We worden opgeslokt, de waardevastheid van de gulden kunnen we beter in ons eigen hand houden. De waarheid ligt in het midden en we hebben het goed met de euro.
Verandering gaat met onzekerheid en enige chaos gepaard. Met de euro is het goed gekomen en profiteren we van deze verandering. Met de WMO en de WLZ zal het hetzelfde zijn: eerst onzekerheid en chaos. Het uitgangspunt, een participerende samenleving, is goed. De kunst is nu om dit overeind te houden en niet door missers in de zorg en welzijn een parlementaire enquête te ontlokken, waardoor er "weer" een ander beleid ingevoerd gaat worden. Het grote verschil tussen de invoering van de euro en de WMO is natuurlijk wel het centralisme en het decentralisme, een intrigerend verschil trouwens.
Comments

Compliment wijkteam Leeuwarden

Buurvrouw is slecht ter been, op leeftijd en vindt oud worden lastig. Haar mobiliteit is in een paar jaar sterk afgenomen. Zelf op pad met de auto naar haar vriend, familie en kennissen kan al een paar jaar niet meer. De taxi is nu het middel. Ze loopt met rollator nog kwiek door de straat, maar even naar de stad; nee dat lukt niet meer. Zullen we met de rolstoel naar de stad vraag ik haar. "Nee ik ga niet in een rolstoel!" Na wat aandringen en vragen of ze al op het nieuwe Zaailand is geweest, stemt ze toe. Voor één dag een rolstoel en dan de stad in. Ik zal een rolstoel regelen. Op naar het uitleencentrum, vlakbij. "Nee meneer dat doen we niet meer, u moet naar het ziekenhuis, daar zitten ze nu". Okay, maar omdat het ziekenhuis niet naast de deur is, bel ik de gemeente, die kan me misschien helpen. En jawel, ik moet met de afdeling WMO contact opnemen. Nou daar was ik snel klaar: "nee meneer wij lenen alleen rolstoelen uit als het gaat om langdurige zorg, u kunt met het ziekenhuis contact opnemen, want daar zit een afdeling die dat wel doet, dit is het nummer." Ik bel het nummer en krijg de voicemail, die me in het Engels vraagt om mijn boodschap in te spreken. Nou ja, toen maar de gemeente gebeld met de vraag of een wijkteam me misschien kan helpen. Na wat omwegen kom ik terecht bij het wijkteam Oud Oost Leeuwarden en aldaar word ik super geholpen. Met een paar adressen achter de hand gaat het me lukken. Nu wachten op mooi weer en we rollen naar de stad, het liefst vrijdags, dan is er markt.
Comments

Iemand uit eigen netwerk

Afgelopen dinsdag gebeld voor een opdracht binnen de jeugdzorg. In deze slappe tijd een leuke opsteker. Het bemiddelingsbureau had een viertal interimmers erop afgestuurd. Vrijdags de 31-ste vonden de gesprekken plaats en 's middags zou er een keuze gemaakt worden. Nou die was gemaakt: we hadden alle vier te weinig directe ervaring in de jeugdzorg en men had iemand uit het eigen netwerk gevonden die dat wel had. Jammer dat ze dat niet vantevoren wisten. Ik beticht ze ervan dat ze dat wel wisten en het inschakelen van een bemiddelingsbureau handig was in de procedure. Kost de organisatie niks, immers het is "no cure no pay". Het gebeurt vaker, maar leuk is anders.
Comments