Ouderwets

stenen
Wat een stomme en sneue actie van Greenpeace. Met hun zwaar milieuonvriendelijke boten een stel zwerfkeien op de Noordzee donderen! Een actie van niks en de donateurs maar opdraaien voor de kosten, zelfs de gestuurde stenen zijn op kosten van de donateurs verzonden. En dan hier ook nog een creatieve foto van maken en publiceren. Greenpeace raakt het contact met de samenleving kwijt, is naar binnen gericht en komt niet verder dan actie voeren op zijn ouderwets. Waarom niet een deal sluiten met de vissers: Greenpeace accepteert dat visser ook geld moeten verdienen; ze beïnvloeden de consument om duurzaam gevangen vissen te kopen en; ze spreken met de vissers af, dat zij, als milieu- c.q. natuurwaakhonden, voor o.a. Greenpeace, de zeeën op een passende wijze bevaren en bevissen. Vis moet dan duur betaald worden, daar begint het mee. De visetende consument die dit beseft, is mijns inziens de uitdaging voor Greenpeace!
blog comments powered by Disqus