Holwerd aan Zee

Vluchtelingen en Holwerd aan Zee

url
Holwerd aan Zee, een prachtig en gedurfd plan, kijk maar eens op deze website. Mijn zegen hebben ze, met alle dilemma’s is rekening gehouden. Natuur, recreatie, werkgelegenheid en geen dure baggeraars om de geul naar Ameland op diepte te houden. Hoewel het laatste natuurlijk ook anders opgelost kan worden door kleinere boten en een grotere frequentie, maar dit terzijde.

Maar Holwerd aan Zee zou ook een uniek centrum kunnen worden voor mensen die op de vlucht zijn. Aan hen wordt de voorwaarde verbonden dat ze bedrijven starten. Ze krijgen de garantie van huisvesting en andere primaire behoeften en hebben tijdelijk allerlei faciliteiten ter beschikking die het starten van een bedrijf mogelijk maakt. Denk aan belasting, infrastructuur en subsidiemogelijkheden.
Inhaken op de te verwachten recreatie zal het snelst gebeuren, maar bij de beheersing van zo’n project moet vooral gekeken worden naar andere innovatieve en experimentele ondernemingen.
De leegloop van het Noorden kan hiermee gekeerd worden, de overlevingskracht van de vluchtelingen wordt positief en ten dienste van een ieder ingezet. En reken maar dat die overlevingsdrang groot zal zijn. Lastig is dat van de autochtone bewoners veel flexibiliteit verwacht wordt en nodig is. Maar doen ze het daar in Holwerd aan Zee samen, dan komt dat wel goed. En Holwerd heeft al laten zien dat ze samen iets kunnen.

Loopt zo’n project dan is het Noorden een aantrekkelijke partij, want van alleen recreatie kan je niet leven en zeker niet als binnen nu en 5 jaar de bevolking overal erg vergrijst. De vergrijsde recreant gaat dan echt niet ver van huis recreëren, zijn mobiliteit beperkt hem.
blog comments powered by Disqus