Van rijk naar wijk

omooc-waarisdeoverheidvan-programma
Een helder, mooi en kort college over het domein zorg en welzijn. Jos van der Lans vertelt wat er vanaf 1942 gebeurd is en waarom een andere aanpak noodzakelijk is. Hij heeft het over de staatsgreep van de professionals die startte in de jaren 60. Door de decentralisatie per 1-1-2015 zal de professional zich in de leefwereld van de burger moeten manifesteren. De aansturing gaat dus van rijk naar wijk, een kanteling in denken, sturen en handelen.
blog comments powered by Disqus